Fehér lábak

Mármint Imperiál híres fehér lábai…

Bajos volna teljesen kideríteni, melyik ősétől örökölte négy harisnyáját, hiszen a telivér ló 26 vonalas származási táblázatán 134.217.726 nevet számlálhatunk  össze. (Aki nem hiszi, számolja meg!)

A közvetlen ősök: az apa és az anya pej, s majdnem jegytelen. (Két pejnek lehet sárga ivadéka, de két sárgának sohasem lehet pej utóda.) Imi apja és nagyapja: Intermezzo II., illetőleg Caissot sárga. A felsoroltak közül Intermezzo II-nek van a legtöbb jegye, s ivadékai között számos harisnyás sárgát találunk. Caissot szülei és nagyszülei pejek voltak és nem túlságosan “jegyesek”, Caissot-nak is csak az egyik hátsó lába volt kesely. Imi anyai oldalán alig találunk sárga ősöket.

Ha sorra vesszük Imperiál valamennyi apai felmenőjét, egészen az ősapáig, Darley Arabianig, a 19 ős közül – Intermezzo II. és Caissot-on kívül – mindössze három sárga mént találhatunk. Ezek: Pot-8-as, Eclipse és Squirt.

Az ősapának Darley Arabiannak három kesely lába volt. Legjobb fiai: Bartlett’s Childers és Flying Childers. Az előbbi sohasem futott versenyben, a tenyésztésben azonban örök hírnevet szerzett unokája: Eclipse révén. A másik: “Childers”, Anglia első nagy versenylova volt. A messze földön híres mén állítólag egy perc alatt tett meg egy angol mérföldet. Külseje nem volt rokonszenves: a róla fennmaradt festmény szerint fején széles hóka világított, s mind a négy lába félszárig kesely volt.

A “Childersek” anyjának, Betty Leedsnek a nagyanyja Spankertől és az utóbbi anyjának párosításából származott, míg Betty Leeds anyját később Careless-hez, vagyis Spanker fiához osztották be. Ennek a beltenyésztésnek az eredménye volt a felülmúlhatatlan Eclipse. A két “Childers” származására azért tértünk ki, mert nemrég született egy magyar telivér csikó, amelynek az apja és az anyjának az apja azonos. A csikó – sajnos – nem kanca, s ezért nem folytatható a rendkívül érdekes tenyésztési kísérlet.

Bartlett’s Childers fia, a sárga Squirt sok viszontagság után került méltó helyére, a telivérek “halhatatlanjai” közé. A ménesből ugyanis kiselejtezték és elrendelték kiírtását, de ápolója könyörgésére mégis kegyelmet kapott. Squirt igazolta a derék ápolót és a “sírból visszatérve” nemzette Marseket, a nagy Eclipse apját.

Azon a napon, amikor Eclipse megpillantotta a napvilágot, teljes napfogyatkozás volt. Innen ered a neve. A róla készült korabeli kitűnő festmény az angol Jockey Club egyik termének falát díszíti. A művész ecsetje Eclipse-t nagyon jó külsejű, sok földet takaró, erős sárga ménnek ábrázolja: egyik hátsó lába majdnem csánkig kesely, s a fején éppen olyan széles hóka fehérlik, akárcsak Flying Childers, vagy Darley Arabian homlokán.

Imperiál négy harisnyájának és hókájának eredetét úgy véljük nem kell tovább kutatnunk.A “harisnyások” kisebbségben vannak a kevesebb jegyű, illetőleg jegytelen lovakkal szemben és nagyon kevés az egészen kiváló közöttük. Ezek teljes névsorát nehéz volna elkészíteni, részben a források hiányossága miatt. Annyi azonban bizonyos hazánk telivértenyésztésében az elmúlt fél évszázad során főleg Gouvernant, Slieve Gallion, Ossian, Adam, Maxim, Link, Torloisk, Csintalan és a legújabban Intermezzo II. révén a leggyakoribbak a kesely lábak.

Darley Arabiantól Imperiálig számos példa bizonyítja, hogy a négy kesely láb nem hiba. Hogy csak néhány telivért említsünk: Confusinarius, Kamarás, Try Well kitűnő versenylovak, derbygyőztesek, keselyek voltak, s az angol telivértenyésztés egyik nemrég kimúlt büszkeségét, Hyperiont sem nézték le négy kesely lába miatt.

Ha dekadenciát, puhaságot jelentene a keselység, akkor nem Eclipse-nek a leszármazottai uralkodnának a versenypályákon, hanem a majdnem jegytelen pej Matchem és Herod vérének képviselői. Az utóbbi két ősmén vonala ugyanis erősen hanyatlik.

Ha kesely lábakat, hóka fejeket látunk a versenypályákon, ne csak Eclipse-re gondoljunk, hanem Mr. Darley-re is, aki a róla elnevezett nagyszerű arab mént Szmirnában vásárolta Anglia részére. A telivértenyésztés felmérhetetlen szerencséje, hogy ez a férfiú üzletember volt és nem aggodalmaskodó hippológus, mert fordított esetben a “telivérek apja” Arábiában fejezi be életét, és nincs sem Eclipse, sem – Imperiál.

Horváth József