Baranyai László Úr beszéde a Parlamentben

A Racing Portal is képviseltette magát, az Új Nemzeti Lovasprogram konferencián a Parlamentben. Másnap be is számoltunk, az ott elhangzottakról. A lovasok.hu-n viszont megjelent, a Lóversenyt is felügyelő, Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatójának teljes beszéde. Ezt most közöljük.

A Lóversenyzés helyzete és korszerűsítésének lehetőségei

A Bábolna Ménesbirtok és a Mezőhegyesi Állami Ménes jövője

Előadó: BARANYAI  László elnök-vezérigazgató – Magyar Fejlesztési Bank

A 2010. évi LII. törvény alapján 2010. június 17-étől az állami tulajdonú lóversenytársaságok — a Nemzeti Lóverseny Kft. és a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. —, valamint a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok és a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Fejlesztési Bank lett.

Tulajdonosi joggyakorlóként először is áttekintettük a helyzetet. Nehéz örökséggel kell megbirkóznia mindkét ménesbirtoknak és a lóversenytársaságoknak is. Az évtizedek óta folytatott koncepció nélküli üzemeltetés mára a megszűnés szélére sodorta a hazai lóversenyzést. A ménesbirtokok rendkívüli pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Legyen elég egyetlen példa: Bábolnának 720 millió forint kölcsön-visszafizetési kötelezettségére nincs fedezete. A társaságok likviditásának helyreállítása azonnali, sürgős tulajdonosi intézkedéseket követelt és követel még, különben felszámolás fenyeget. A Magyar Fejlesztési Bank első intézkedésként kölcsönnel javít a társaságok pénzügyi helyzetén, a továbbiakban pedig meg kívánja határozni a társaságok jövőbeni működésének főbb irányait, a rövid- és középtávú stratégiáját.

Mi vezetett a jelenlegi csőd közeli helyzethez? A legfőbb ok, hogy nem volt olyan költséghatékony szervezet, amely a kormány felé képviselné az ágazatot, előmozdítaná megfelelő fejlesztését, és kiaknázná a benne rejlő lehetőségeket. Eddig nem volt olyan stratégiai terv, amelyet minden érintett támogat, és amely megfelelően finanszírozható az ágazat országos és kelet-közép európai, illetve tágabb piaci szintű maximálása érdekében.

Ha pedig ez a helyzet állandósul, az ágazatnak nincs semmilyen életképes jövője.

Szerte a világon, beleértve Európát, Amerikát, Közel- és Távol-Keletet és Ausztráliát, a lovas iparág óriási szerepet játszik. A tenyésztés, a lóversenyzés és versenyeztetés szakszerűen fejlesztett és adminisztrált iparág. Javarészt a vidéki területekre épül és nagymértékben hozzájárul a vidéki gazdasági élethez, a vidéki közösségek fennmaradásához. Folyamatosan nyílnak meg új piacok és lehetőségek —például napjainkban Oroszország vagy Kína —, a lovak szállítása már nem okoz gondot, bármely piacra eljuttathatók, ez pedig új lehetőségeket teremt, és segíti az ágazat védelmét a helyi hátrányos gazdasági trendekkel szemben.

A kérdés: hogyan tovább? Nyíltan ki kell mondani: a lovas ágazat jelenlegi felépítésében nem fenntartható. Ezért most választásra kényszerít az élet: vagy felszámolják az ágazatot, minden tevékenységét és ingatlanját; vagy újrastrukturálódik az egész szektor, mégpedig hosszú távon fenntartható módon. Az első opció véget vet a magyarországi versenylótenyésztésnek és versenyeztetésnek, és nyilvánvalóan ellehetetleníti a lovas ágazat széles körű fejlesztését és önfinanszírozását.

Az MFB a második opciót támogatja, de csak abban az esetben:

– ha minden érintett hajlandó szembenézni a tényekkel, és elfogadja, hogy a jelenlegi   helyzet nem fenntartható, muszáj radikális változtatásokat végrehajtani a sikeres   fejlődés érdekében, és

– ha mindenki tudomásul veszi, hogy meg kell szüntetni a párhuzamosságokat, még ha ez fájdalmas is.

Mint kifejtettem, a helyzet válságos, ezért a felelős gondolkodás stratégiát követel meg. Az új tervnek átfogónak kell lennie: a lovas ágazat valamennyi szakágára együttesen kell gondolni a tervezéskor, a telivérekre, a sportlovakra, az ügető lovakra, a lovas klubokra, a turizmusra s a többire.

 A tervnek ki kell térnie az állami tulajdonban lévő ingatlanok sorsára és felhasználására, úgymint a Kincsem Parkra, Bábolnára, Mezőhegyesre, az alagi tréningtelepre és minden egyéb lovas ingatlanra, azok fejlesztésére, illetve az ágazatban játszott szerepükre. A tervnek tartalmaznia kell a szükséges állami tulajdonú takarmánytermelő és legelőterületek biztosításának módját is. Csak az így megalapozott terv alapján tehető az ágazat idővel önfenntartóvá és a magyar gazdaság, főként a vidék bevételi forrásává. Ha az ágazat képes a fentiekben ismertetett módon föllépni, akkor a kormányzatot és az európai bizottságot is jobban fogja érdekelni. Az Európai Unió a lovas ágazatot „bona fide” mezőgazdasági tevékenységként kezeli, ami megfelel az Európai Unió vidékfejlesztési és mezőgazdasági fejlesztési tervében foglalt számos kritériumnak.

A környező országokkal való szoros együttműködés megvalósítaná az egész közép-európai régió párhuzamos fejlődését, ami nemzetközi méretekben is jelentős erőt képviselne és lehetővé tenné a világszerte már megalapozott piacokon való részvételt, versenyzést.

Még egy momentumot szeretnék kiemelni: utánpótlás nélkül nincs fejlődés. Az oktatásban, képzésben a nyugati országokban eredményes központosított mintákat készülünk átvenni. Az MFB tervei között szerepel az oktatás megsegítése is. A Magyarországon jelenleg tapasztalható helyzet nehéz, de nem példátlan. Lényegében hasonló válság alakult ki Írországban mintegy tíz évvel ezelőtt. Kölcsönös jóakarattal, az érintettek szereplők pozitív hozzáállásával és az állami ágazati szervek aktív együttműködésével úrrá lettek a problémáikon. Az MFB Zrt. mint az előzőekben említett társaságok tulajdonosa, nyitott a lovas ágazat fejlesztési koncepciójának tárgyalására, az általa üzemeltetett társaságokon keresztül, azok érdekében, hogy az ágazat az európai normáknak megfelelő működési és fejlesztési irányt vegyen.

A magunk részéről minden szereplőt kérünk az ír példa megszívlelésére! Kérjük, támogassák az MFB Zrt. törekvéseit, mert az ágazat jelenlegi helyzetében az Bank az egyetlen garancia az ágazat sikerére. A bevezetőben említett 2010. évi LII. törvénnyel Magyarország kormánya azt fejezte ki, hogy a Kincsem Park, Bábolna és Mezőhegyes a nemzeti vagyon része, nem eladó. Az MFB a kormányzati szándéknak megfelelően elkötelezett az ágazat talpra állításában, de mindenkinek jól meg kell jegyeznie: ez sok pénzbe kerül.

Ennek pedig az az ára, hogy a partikuláris, egyéni érdekek gátlástalan érvényesítésének, az államon való élősködésnek véget kell vetni. Az elmúlt időszakban Magyarország kormányzását a koncepciótlanság, a spekuláció, az egyéni mohóság szabadsága jellemezte. A Magyar Fejlesztési Bank terhes örökséget vett át, a cégek rendbetétele nehéz és hosszú folyamat lesz. Tisztában vagyunk a kihívások nagyságával, végig fogunk menni a rögös úton, de gyorsabban fogunk végigmenni rajta, ha széthúzás nélkül, erőinket összehangolva működünk.

Ehhez kérem támogatásukat, és köszönöm szíves figyelmüket!